Privacy

      Frisse Blik Support

 

 

Persoonsgegevens

Frisse Blik Support behandelt zorgvuldig uw persoonsgegevens. In het geval dat u uw persoonsgegevens kenbaar maakt naar aanleiding van of via deze website handelt Frisse Blik Support in overeenstemming met de Wet Algemene verordening persoonsgegevens (AVG).

Bij alle diensten die Frisse Blik Support verricht vindt de verwerking van persoonsgegevens plaats in overeenstemming met de eisen die in de privacywetgeving worden gesteld. Ook de bewaartermijn van persoonlijke gegevens is volgens wettelijke regelgeving.

Frisse Blik verstrekt geen gegevens van opdrachtgevers aan derde partijen zonder voorafgaande toestemming, tenzij dit noodzakelijk is in het kader van een wettelijke verplichting.

Cookies

Cookies zijn kleine stukjes informatie die door uw browser worden opgeslagen op uw computer. Door het gebruik van onze website laat u vanzelf gegevens achter. Dat betreft bijvoorbeeld uw IP-adres of clickgedrag. Frisse Blik Support gebruikt alleen cookies voor het anoniem bijhouden van bezoekstatistieken middels Google Analytics.

Nieuwsbrief

Als u zich heeft ingeschreven voor de nieuwsbrief of een dienst van Frisse Blik Support afneemt dan gebruikt Frisse Blik Support een beperkt aantal persoonsgegevens. U kunt op verzoek altijd uw gegevens inzien, wijzigen of uitschrijven. In het laatste geval worden ze voor dat doel verwijderd.

Websites van derden

Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met deze website zijn verbonden. Frisse Blik Support kan niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare en veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. U wordt aangeraden de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Overig

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Frisse Blik Support is het niet toegestaan tekst, beeldmateriaal of andere materialen op deze website te gebruiken.